Certificado AZ 012
19 Vacas Preñadas - 30 días - Mercedes (Ctes.)
(Vacas C.U.T. - Preñez de 5/6 meses)
Certificado AZ 015
6 Vacas Preñadas - 30 días - C. Cuatiá (Ctes.)
(Vacas viejas. Preñez 5/6 meses)